La Chișinău și-a desfășurat lucrările Coferința Internațională ”Justiţia contenciosului administrativ în calitate de instrument al statului de drept”

În perioada 25-26 iunie 2015, la Chișinău și-a desfășurat lucrările  Conferinţa internaţională cu genericul ”Justiţia contenciosului administrativ în calitate de instrument al statului de drept”, eveniment organizat de Asociația Judecătorilor din Moldova, în colaborare cu Institutul Național al Justiției,  la care au participat experți în domeniu din Germania, Estonia, Georgia, Armenia, Ucraina, România, Kazahstan, Lituania şi alte state. Printre personalităţile prezente la reuniune s-au numărat Vladimir Grosu, ministru în exercițiu al justiției; Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție; Victor Mihu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; Thomas Weithoner, reprezentant al ambasadei germaniei la Chișinău; Stefan Hulshorster, director executiv al Fundațeii Germane IRZ. Partcipanții au luat în dezbatere proiectul Codului administrativ ca instrument al statului în asigurarea respectării legislaţiei de către autorităţi, garant al credibilităţii pe plan intern, dar şi al promovării unei imaginii favorabile Republicii Moldova pe plan extern, ansamblu de norme juridice care ar crea un suport legal atractiv şi bilateral avantajos pentru investiţiile străine şi dezvoltarea economică a țării noastre. Participanţii la conferinţă au menţionat că viitoarele reglementări reprezintă o evoluție importantă în consolidarea statului de drept, un pas semnificativ în direcţia unei justiţii europene la care aspirăm şi o conjugare comună a eforturilor, de modernizare şi reformare a justiţiei moldoveneşti în ansamblu.

Majoritatea vorbitorilor la Conferință au remarcat că Proiectul Codului administrativ va asigura exercitarea unui control riguros asupra activităţilor administrative, iar judecătorii şi justiţiabilii vor beneficia de un cadru legislativ uniform şi echitabil. În linii mari, proiectul propus răspunde şi provocărilor ce impun protejarea şi garantarea eficientă a drepturilor omului în raport cu statul şi alte autorităţi publice. Pe agenda Conferinței a figurat în mod special și relația dintre stat și cetățean care, deseori se intersectează în instanță. Cu toate că se numește „contencios administrativ”, acesta face parte din categoria procedurii civile. Magistrații prezenți la Conferință au subliniat că o bună parte din plîngerile cetățenilor au ca subiect acțiunile ilegale ale autorităților de stat de genul: primărie, minister, consiliul raional sau o intreprinderilor care, deseori, dețin monopolul în prestarea serviciilor de interes public, cum ar fi bunăoară în cazul Republicii Moldova UNION FENOSA, MOLDOVA GAZ, TERMOCOM, LIFTSEVICE, dar multe alte subdivizi teritoriale. Sensibilitatea problemei constă în faptul că  cetățenii nu cunosc că, pînă a se adresa în judecată, trebuie să se adreseze autorității cu care vor să se judece sau organului ei ierarhic superior cu o cerere prealabilă prin care să solicite, de la caz la caz, fie anularea actului administrativ, fie satisfacerea cerințelor incluse în cerere. În cazul în care nu depuneți de o asemenea cerere prealabilă, probabilitatea că cererea de chemare în judecata va fi respinsă este foarte mare, dar find faptul că  nu ați respectat procedura prealabilă.

Deseori, justițiabilii nu cunosc faptul ca trebuie respectat termenul de depunere a  cererii. Potrivit prevederilor legale cererea trebuie depusă în instanță în timp de 30 zile din momentul în care ați primit răspuns de la autoritatea de stat și nu va satisface sau, în general nu ați primit niciun raspuns. Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Legea Contenciosului Administrativ a intrat în vigoare la data de 18 august 2000.