Archive For 24.01.2016

Besoldungsschere weit geöffnet

Berlin. Die Gehälter von Richtern und Staatsanwälten in Deutschland klaffen weiterhin auseinander: Unterschiede von bis zu 25 Prozent weist der zum Jahreswechsel 2015/2016 neu erhobene Ländervergleich des Deutschen Richterbundes aus, der jetzt auf der Seite www.richterbesoldung.de in allen Einzelheiten zu finden ist. Nach den aktuellen Zahlen erhält ein junger Richter oder Staatsanwalt im Saarland fast […]

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Թիվ ՇԴ/0072/01/15 քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Վալերի Պավելի Պերմյակովի ՀՀ քր. օր-ի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 5-րդ, 8-րդ կետերով, ՀՀ քր. օր-ի 175 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ կետերով և ՀՀ քր. օր-ի 34-329-րդ հոդվածի 1-ին մասով, արտագնա դատական նիստի վերաբերյալ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարույթում գտնվողթիվ ՇԴ/0072/01/15  քրեական գործով ըստ […]

უზენაესი სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებით რეგიონის სასამართლოებში სამუშაო შეხვედრები გამართა

2016 წლის 23 იანვარს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  თავმჯდომარემ  ნინო გვენეტაძემ ოზურგეთისა და  ზუგდიდის რაიონულ, ბათუმისა და  ფოთის   საქალაქო სასამართლოებში  სამუშაო შეხვედრები გამართა, სადაც, მოსამართლეებთან ერთად განიხილა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 114-ე მუხლის „გამოძიების დროს პირის მოწმედ დაკითხვის წესის“ ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები, დაათვალიერა სასამართლო შენობები და მოწმეთა დაკითხვისათვის განკუთვნილი ოთახები, ასევე, იქ […]